Huisregels

HUISREGELS

Veiligheid/algemeen
Stadscafé de Basiliek doet er alles aan om het café zo veilig mogelijk te maken en te houden. Als er doot wat voor reden dan ook de veiligheid of het welzijn van onze gasten en/of personeel in gevaar komt zal direct actie worden ondernomen. Er kan toegang ontzegd worden.

Leeftijd
Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar, bij twijfel vragen wij om een geldig identiteitsbewijs. Bij het niet kunnen of willen tonen zal de toegang tot het café direct ontzegd worden.

Vernielingen
Behandel het interieur en alles binnen en buiten het café met respect. Wij doen er alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken en te houden.

Geluidsoverlast
Ook wij hebben buren! Deze verdienen een gezonde nachtrust dus gaan wij er van uit dat bij het verlaten van het café of in de directe omgeving van het café iedereen zich gedraagt en geen overlast veroorzaakt.

Agressie
Stadscafé de Basiliek heeft een vriendelijk karakter en dat willen we graag zo houden! Agressief gedrag wordt niet getolereerd.

Glaswerk en eigendommen
Het is verboden om glaswerk en eigendommen van Stadscafé de Basiliek mee naar buiten te nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt draait op voor reparatie of vernieuwing. Bij het verliezen of beschadigen van eigen spullen, denk aan jassen etc., kan Stadscafé de Basiliek niet aansprakelijk worden gesteld.

Drugs en wapens
Het bezit, gebruiken of verhandelen van drugs en wapens is absoluut verboden. Ook het onder invloed zijn van drugs kan voor ons een reden zijn iemand niet toe te laten. Bovendien zal er altijd aangifte gedaan worden bij de politie.

Tot slot
Als gast van Stadscafé de Basiliek ga je akkoord met bovengenoemde regels. Bij overtreding van de regels zal de bedrijfsleiding altijd beslissen. Heb je een opmerking van welke aard dan ook, meld het bij een medewerker!